I. Definicje użyte w regulaminie:


1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin –niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.maybe4baby.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://maybe4baby.pl/, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, zawierające poprawne i prawdziwe dane Klienta.


II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://maybe4baby.pl/ i jest regulaminem o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep internetowy www.maybe4baby.pl , działający pod adresem https://maybe4baby.pl/, prowadzony jest przez Piotr Bukowski  (zwany dalej Sprzedającym), z siedzibą przy ul. Wspólnej 11  44-164 Kleszczów, NIP 969 120 04 84.
3. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Wykorzystywanie przez osoby trzecie nazwy, logo sklepu, materiałów oraz innych niż materiały składników sklepu (elementów graficznych sklepu oraz układu i kompozycji sklepu – tzw. layout) jest zabronione.


III. Zawarcie Umowy sprzedaży


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://maybe4baby.pl/, dokonać wyboru przez dodanie towarów do koszyka.
2. Po podaniu przez Klienta niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łączną cenę oraz kosztów dostawy.
3. W celu wysłania Zamówienia należy zaakceptować treść Regulaminu, podać dane oznaczone jako obowiązkowe oraz potwierdzić zamówienie.
4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z www.maybe4baby.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do Sklepu.  Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.


IV. Dostawa


1. Sklep realizuje zamówienia do 7 dni roboczych. Realizacja zamówienie rozpoczyna się od momentu odnotowania przez Sklep wpłaty, w przypadku pobrania - po wpłynięciu zamówienia do sklepu.
2. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:
- Firmy kurierskiej
Istnieje możliwość odbioru osobistego po uprzednim kontakcie mailowym lub telefonicznym.
3. Czas dostawy jest zależny od wybranej metody dostawy. Koszty i  przewidywany czas dostawy dostępne są pod linkiem:  https://maybe4baby.pl/pl/content/3-dostawa-i-platnosc

UWAGA! Z uwagi na trwającą promocje, zamówienia złożone w trakcie jej trwania realizowane są w terminie do 10 dni roboczych.V. Ceny i metody płatności


1. Sklep posiada dwie wersje językowe, wszystkie ceny podawane są w złotych polskich lub euro i są cenami brutto. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
2. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:
- przelew; dane do przelewu: Piotr Bukowski ul. Wspólna 11, 44-164 Kleszczów, numer konta: ING Bank S.A. 39 1050 1298 1000 0097 0014 3093. W tytule należy podać imię i nazwisko Klienta oraz numer zamówienia.
- pobranie
- szybka płatność za pośrednictwem Przelewy24
- PayPal
3. Na płatność oczekujemy przez 10 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli po upływie 10 dni nie odnotujemy płatności na koncie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
Koszty dostawy dostępne są pod linkiem:  https://maybe4baby.pl/pl/content/3-dostawa-i-platnoscVI. Prawo odstąpienia od umowy, zwrot, wymiana


Informacje o prawie odstąpienia od umowy i reklamacjach dostępne są pod linkiem: https://maybe4baby.pl/pl/content/4-wymiana-i-zwrot


VII. Polityka prywatności i wykorzystywania ciasteczek

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:
a) możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu
b) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
c) do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego
6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.
7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem emaila: maybe4baby@maybe4baby.pl.


VIII. Postanowienia końcowe


1. Wszystkie gromadzone dane osobowe wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz za zgodą Klienta w celu informowania go o aktualnych promocjach i przecenach w sklepie internetowym. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich zmiany.
2. Wszelkie spory, które nie uda się rozstrzygnąć w sposób polubowny, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustaw: Kodeks cywilny, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, o ochronie danych osobowych.